Künye

Adına Sahibi

Yazı İşleri Müdürü

Dergi Editörü

Abone ve Satış Müdürü

Reklam Müdürü

İstanbul Reklam ve Abone Yetkilisi

Tasarım

İdare Adresi

Elektronik Posta:

Basıldığı Yer

Yayın Türü